Harmonogram přechodu na novou řadu učebnic angličtiny New English for You
Tato stránka je určena učitelům anglického jazyka, kteří vyučují podle starší řady English for You, aby jim pomohla orientovat se v přechodu ze staré řady English for You na novou řadu učebnic angličtiny New English for You.

Vydavatelství přistoupilo v roce 2000 k realizaci nové řady učebnic anglického jazyka New English for You. Tato nová řada nahradí postupně starší řadu English for You.

Reakce učitelské veřejnosti, ale i samotných žáků nás přesvědčují v tom, že jsme se vydali správnou cestou. Tituly nové řady jsou graficky přehlednější, přitažlivější pro žáky i učitele, informativnější a jistě přinesou obohacení hodin angličtiny. Proto Vás prosíme o trpělivost při přechodu na novou řadu.


1.etapa (2000-2002)
Nahrazování titulu English for You 1

V roce 2000 byly vydány dva tituly nové řady New English for You. Jedná se o New English for You 1 pro 4. ročník a New English for You 2 pro 5. ročník. Tyto tituly začaly nahrazovat starší titul English for You 1 ve školním roce 1999/2000. 1. etapa byla zakončena v červnu 2002 U tutulů souboru English for You 1 po vyprodání zásob již nedochází k dotisku!
.

Pro Vaši lepší orientaci jsme připravili grafické znázornění harmonogramu přechodu zde.


2.etapa (2002-2004)
Nahrazování titulu English for You 2

Pro školní roky 2002/2003/2004 připravujeme vydání dvou dalších dílů nové řady New English for You. Jedná se o New English for You 3 pro 6. ročník a New English for You 4 pro 7. ročník. Tyto tituly budou nahrazovat starší titul English for You 2.

Ve školním roce 2002/2003 pro výuku angličtiny v 6. ročníku je k dispozici titul nové řady New English for You 3.

Titul New English for You 4 vyšel pro šk. rok 2004/2005.

Tituly souboru English for You 2 jsou od školního roku 2003/2004 v omezeném prodeji a pro školní rok 2005/2006 nepočítáme s dotiskem titulu English for You 2. K dipozici bude pouze omezené množství pracovních sešitů.

další odkazy
grafické znázornění harmonogramu

(c) 2001-2005 Petr Kocián     Všechna práva vyhrazena.     Právní doložka