New English for You 3

kurz angličtiny určený pro výuku anglického jazyka v 6. ročníku ZŠ obsahuje:

Pupil's Book (učebnice)
Workbook (pracovní sešit)
Teacher's Notes (poznámky pro učitele)
CD Pack(2 CD)

příbuzné tituly:
New English for You 1/
New English for You 2
New English for You 3
New English for You 4
English for You 3
English for You 4
Pupil's Book 3 (učebnice)
Popis:
 • 13 lekcí, 96 stran, A4, vazba V4 (měkká šitá vazba)
 • 5 stran úvodního seznámení s Velkou Británií a Spojenými státy
 • moderní rozvržení stránky, přehlednost
 • barevné rozlišení jednotlivých strukturálních sekcí učebnice: Comprehension, Word spotlight, Grammar, Vocabulary, Reading, Speaking, Listening, Pronunciation, Song/Rhyme/Tongue twist a Culture spot
 • obrázky a fotografie doplňují zajímavé texty
 • přehledná gramatika
 • každá lekce obsahuje reálie anglosaských zemí
 • zajímavá témata článků zaujmou a poučí
 • důraz kladen na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností se zvláštním zřetelem na mluvený projev
 • anglicko-český slovník
 • přehled probrané gramatiky


PASSPORT


formát A4 96 stran šitá měkká vazba V4 6. ročník ZŠ cena 129 Kč  
Workbook 3 (pracovní sešit)
Popis:
Pracovní sešit obsahuje 13 standardních lekcí a 4 opakovací lekce. Jednotlivá cvičení doplňují probíranou látku učebnice. Pracovní sešit je bohatě ilustrován černobílými obrázky.


formát A4 92 stran vazba V1 6. ročník ZŠ cena 83 Kč  
Teacher's Notes 3 (poznámky pro učitele)
Popis:
Poznámky pro učitele obsahují řešení, rady a návody pro vyučující. Jsou sestaveny přehlednou formou. Snadná manipulace díky kroužkové vazbě.

formát A4 104 stran vazba kroužková 6. ročník ZŠ cena 298 Kč  
CD Pack 3 (2 CD)
Popis:
Komplet obsahuje 2 CD o celkové délce více než 1,5 hodiny. Nahrávka namluvená rodilými mluvčími. Vedle britské angličtiny se žáci seznámí s americkou angličtinou. Obsahuje úvodní texty jednotlivých lekcí a vybraná cvičení z učebnice.

formát MC 99 minut 2 CD 6. ročník ZŠ cena 410 Kč  

(c) 2001-2004 Petr Kocián     Všechna práva vyhrazena.     Právní doložka