Passporty našich učebnic naleznete na této stránce.

Co je passport učebnice?

Passporty učebnic obsahují podrobný popis učebnice s anotacemi, přehledem výchovných a vzdělávacích strategií, vzdělávacího obsahu (podrobné zpracování očekávaných výstupů podle jednotlivých lekcí, podrobný přehled učiva – gramatika, slovní zásoba a témata, komunikační strategie) a průřezových témat.

New English for You 1

Passport učebnice New English for You 1:

ke stažení zde (pdf soubor)

Ke čtení a tisku PDF dokumentů potřebujete program Acrobat Reader, verzi 5.0 nebo vyšší. Můžete si jej stáhnout zdarma.


New English for You 2

Passport učebnice New English for You 2

ke stažení zde (pdf soubor)

New English for You 3

Passport učebnice New English for You 3

ke stažení zde (pdf soubor)

New English for You 4

Passport učebnice New English for You 4

ke stažení zde (pdf soubor)

English for You 3

Passport učebnice English for You 3

ke stažení zde (pdf soubor)

English for You 4

Passport učebnice English for You 4

ke stažení zde (pdf soubor)


(c) 2001-2009 Petr Kocián     Všechna práva vyhrazena.     Právní doložka