New English for You 1 – Flashcards A

Flashcards A jsou barevné obrázkové karty (formátu A5) se základní slovní zásobou úvodního ústního kurzu (Oral Course) určené jako doplněk výuky během úvodního ústního kurzu učebnice angličtiny New English for You.

Mohou však být použity i během jakéhokoli ústního kurzu při výuce angličtiny – především v mateřských školách a na prvním stupni základních škol.

Skládají se ze dvou sad: Flashcards A a Flascards B.

Sada A obsahuje 7 tématických okruhů (celkem 94 karet):


Basic language (9)
Draw.
Say.
Show.
Sing.
Sit down.
Stand up.
Touch.
Read.
Write.

In the classroom (20)
blackboard
bookcase
case
cassette player
cassette
desk
door
headphones
chair
chalk
picture
table
video
window
sponge
lamp
flower
queen
violin
xylophone

On the desk (11)
bag
book
felt pen
pen
pencil case
pencil
rubber
ruler
sharpener
textbook
exercise book

Toys (18)
bike
ball
boat
car
cat
cd player
cubes
dog
doll
kite
lorry
monkey
parrot
PC (computer)
pram
teddy bear
train
plane

Animals (17)
cat
cow
duck
dog
fish
goat
hen
horse
chick
mouse
pig
rabbit
sheep
goose
pigeon
cock
zebra

Family (9)
Dad
Jane
Eve
Tom
Mum
Granny
Grandpa
Pussy (cat)
Black (dog)

Numbers (10)
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten