New English for You 1 – Flashcards B

Flashcards B jsou barevné obrázkové karty (formátu A5) se základní slovní zásobou úvodního ústního kurzu (Oral Course) určené jako doplněk výuky během úvodního ústního kurzu učebnice angličtiny New English for You.

Mohou však být použity i během jakéhokoli ústního kurzu při výuce angličtiny – především v mateřských školách a na prvním stupni základních škol.

Skládají se ze dvou sad: Flashcards A a Flascards B.

Sada B obsahuje 6 tématických okruhů + abecedu (celkem 107 karet):

Time (12)

1 o’clock
2 o’clock
3 o’clock
4 o’clock
5 o’clock
6 o’clock
7 o’clock
8 o’clock
9 o’clock
10 o’clock
11 o’clock
12 o’clockBody (15)

body
eye
eyes
foot
hair
hands
hand
head
face
mouth
nose
ear
ears
teeth
toesMeals (13)

bread
butter
roll
egg
honey
cheese
ice-cream
jam
milk
tea
toast
yoghurt
fishFruits and vegetables (14)

banana
apple
carrot
potato
corn
grapes
pear
orange
cucumber
lemon
pumpkin
tomato
fruits
vegetablesClothes (16)

cap
coat
dress
jean
shirt
trainers
shoes
skirt
socks
pullover
tights
T-shirt
umbrella
blouse
anorak
hatColours (11)

black
blue
brown
green
grey
orange
pink
purple
red
white
yellowAlphabet (26)

A-Z